Links

Verwijzersrelatie

     Wanneer een behandeling niet in onze eigen praktijk uitgevoerd kan worden, 

     werken wij samen met diverse (tandarts-)specialisten:

     - Kaakchirurgen / Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgen

     - Implantologen

     - Parodontologen

     - Endodontologen

     - Orthodontisten

     - Pedodontologen

     - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

     - Angstcentra