De praktijk

Privacy & Klachtenregeling

Privacy:


Tandartspraktijk Oirschot zorgt ervoor dat er met Persoonsgegevens die patiënten verstrekken zorgvuldig wordt omgegaan.

Uiteraard nemen wij bij de Verwerking van Persoonsgegevens van de patiënt alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met het Privacy Reglement wil Tandartspraktijk Oirschot de patiënt nader informeren over het beleid.


Ons interne computernetwerk is op hoog niveau beveiligd door middel van de nieuwste firewalls en continue updates hiervan. Tevens wordt dit netwerk intensief onderhouden door onze netwerkbeheerder.

Het uitwisselen van digitale gegevens via email vanuit onze praktijk gebeurt na toestemming van de patiënt via versleutelde email van Zorgmail en/of van Microsoft Office 365 Encrypted.

 
Downloads:
ANT_Klachtenflyer_2017.pdf
Privacy Reglement 2018 AVG.pdf
Uw rechten en plichten als patient onder de AVG.pdf