De praktijk

Privacy & Klachtenregeling


De tandartsen in Tandartspraktijk Oirschot hebben een klachtenregeling.

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt. 

Lees de Klachtenflyer hier voor verdere informatie.


Klachtenregeling:
     Voor Tandarts van Herk is dit bij de KNMT (www.nmt.nl)
 

Downloads:
ANT_Klachtenflyer_2017.pdf
Privacy Reglement 2018 AVG.pdf
Uw rechten en plichten als patient onder de AVG.pdf